Ενημερωτική εκδήλωση: Ημέρες καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» στο πλαίσιο της Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της επίσημης έναρξης της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς της Περιφέρειας να συμμετάσχουν στις ημερίδες «Ημέρες Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης είναι μία «εκ των κάτω» διαδικασία εντοπισμού και εξειδίκευσης των στρατηγικών περιοχών στις οποίες επικεντρώνονται οι επενδύσεις στην καινοτομία και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών (φορείς τετραπλής έλικας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στόχος των ημερίδων είναι :
 Η επίσημη έναρξη της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την περίοδο 2021-2027 και η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη διαδικασία και τα προγραμματιζόμενα Θεματικά Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,
 Η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
 Η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027,
 Η Δικτύωση μεταξύ των Φορέων της τετραπλής έλικας και η έναρξη της δημιουργίας ενός Δικτύου Καινοτομίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι φορείς της τετραπλής έλικας είναι οι :
 Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 Φορείς παροχής γνώσης (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα),
 Αρμόδιοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα,
 Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Ημερήσια Διάταξη
18:30 – 18:40 Έναρξη – Καλωσόρισμα Επιμελητηρίου Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας
Γιάννης Τρουπής
18:40 – 19:00 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας
19:00 – 19: 15 Χαιρετισμός ΠΣΕΚ Πρόεδρος ΠΣΕΚ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γιώργος Λέπουρας
19:15 – 19:30 Παρουσίαση του «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και την σχετικών προτεραιοτήτων με την Περιφερειακή Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προϊστάμενος ΕΥΔ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
Αντώνης Κ. Ψαράκης
19:30 – 19:45 Εισήγηση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας Εκπρόσωπος ΓΓΕΚ
Αντώνης Γυπάκης
19:45 – 20:00 Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ενημέρωση και παρουσίαση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Περιφέρεια – Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Σύμβουλος Ε.ΥΔ. για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη
Κωνσταντίνος Κριμήτσος
20:00 – 21:00 Ανοιχτή συζήτηση – Υποβολή ερωτήσεων Ανοιχτή συζήτηση με συμμετέχοντες
21:00 – 21:10 Κλείσιμο ημερίδας – επόμενες ενέργειες Προϊστάμενος ΕΥΔ
Πρόσθετες Πληροφορίες
– Παρέχεται η δυνατότητα on-line παρακολούθησης και συμμετοχής μέσω συνδέσμου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ο οποίος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΥΔ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» https://eydpelop2127.gr/ και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
– Πληροφοριακό υλικό σχετικά με την Περιφερειακή Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://eydpelop2127.gr/basiki-selida/perifereiaki-exeidikeysi-ethnikis-stratigikis-exypnis-exeidikeysis-tis-perifereias
– Το ερωτηματολόγιο καταγραφής προτάσεων – αναγκών των επιχειρήσεων μπορείτε να το συμπληρώσετε στο παρακάτω https://eydpelop2127.gr/basiki-selida/erotimatologio-ypobolis-protaseonideon-kai-katagrafis-anagkonproblimaton-ton
– Συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας της Περιφέρειας μπορείτε να δηλώσετε στον παρακάτω https://eydpelop2127.gr/basiki-selida/forma-symmetohis-sto-diktyo-kainotomias-tis-perifereias-peloponnisoy .
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος».
Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, Ελλάδα, Τ.Κ. 22132
(+30) 2713 601 300
https://eydpelop2127.gr/
[email protected]