Ενημερωτική εκδήλωση στην Αθήνα για χρηματοδοτικά εργαλεία

Megalopoli, Peloponnese, May 2006 surface mining brown coal throughout the plain for two powerstations

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας, τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7), 18.00- 21.00.

Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΘΗΝΑ (004)