Ένταξη στο ΠΠΑ 2014 – 2020 23 επενδύσεων για εξοικονόμηση ύδατος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας προέβη στην ένταξη συνολικά 23 πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, η οποία αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανέρχεται συνολικά σε 647.186,68 ευρώ.

 

Την απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα μπορείτε να δείτε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ψ7ΝΘ7Λ1-20Φ

Δ.Τ. Περιφέρειας