Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών στην Τρίπολη

Εκδηλώσεις ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Σημαιοστολισμός των Καταστημάτων των Υπηρεσιών
του Δημοσίου, της Περιφέρειας, του Δημοτικού Καταστήματος
και των Ν.Π.Δ.Δ. από της ογδόης πρωινής ώρας μέχρι της δύσης
του ηλίου της 24ης Οκτωβρίου 2023.
Ώρα 11.00 Κατάθεση στεφάνου από τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.