Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου για τη «νέα γέφυρα» του Αλφειού στη Καρύταινα

«Η «νέα γέφυρα» του Αλφειού στη Καρύταινα είναι επικίνδυνη».

Στη Καρύταινα, ακριβώς πάνω από τη Βυζαντινή Γέφυρα του Αλφειού κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 η  «νέα γέφυρα» από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η γέφυρα αυτή είναι μεγάλων διαστάσεων μονότοξη, ανοίγματος 64 μέτρων και ύψους περίπου 40 μέτρων.

Από την κατασκευή της «νέας γέφυρας» μέχρι σήμερα, δεν έγινε η παραμικρή εργασία συντήρησης ή επισκευής με αποτέλεσμα να έχει οδηγηθεί σήμερα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση. Παρουσιάζει εκτεταμένη ενανθράκωση του σκυροδέματος και  έντονη διάβρωση του κύριου σιδηρού οπλισμού της.

Η «νέα γέφυρα» κρίνεται επικίνδυνη για τη διέλευση οχημάτων καθώς  συνδέει τη περιοχή της Καρύταινας με την Ανδρίτσαινα, συγχρόνως αποτελεί απειλή για το υποκείμενο βυζαντινό μνημείο την παλιά γέφυρα.

Είναι άμεση ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Πρόσφατα στις 28-2-2024 πραγματοποιήθηκε εσπερίδα στην Αθήνα με θέμα: «Το σύμπλεγμα των γεφυρών του Αλφειού στην Καρύταινα, το πρόβλημα, οι κίνδυνοι, η ενδεδειγμένη λύση.

Τα συμπεράσματα αυτής της εσπερίδας επισυνάπτουμε στην επερώτηση.

Ερωτάσθε κ Περιφερειάρχη:

Πως τοποθετείστε απέναντι στις εκτιμήσεις για το πρόβλημα, τους κινδύνους, την ενδεδειγμένη λύση και τις προτάσεις της εσπερίδας;

Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Κουτουμάνος

Γιάννης Κελλάρης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 28ΗΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, Η ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ»

  1. Η «νέα γέφυρα» με τις παθογένειες που παρουσιάζει έχει πλέον εισέλθει σε φάση υψηλής επικινδυνότητας τόσο για τους χρήστες (βαρέα  οχήματα), όσο και για το υποκείμενο μείζον Βυζαντινό Μνημείο.  Ο κίνδυνος ολικής κατάρρευσης σε περίπτωση ισχυρού σεισμού είναι πλέον ορατός και πολύ πιθανός.
  2. Οι παθογένειες της «νέας γέφυρας» είναι τόσο έντονες και εκτεταμένες, που πλέον το κόστος επισκευών είναι απαγορευτικό. Εκτιμάται ότι το κόστος επισκευών υπερβαίνει το κόστος κατασκευής μιας «καινούργιας γέφυρας».
  3. Κάθε δαπάνη, είτε για επισκευές, είτε για υποστύλωση της «νέας γέφυρας», οδηγεί μόνο σε μικρή αύξηση του προσδόκιμου ασφαλούς ζωής της, η οποία ούτως ή άλλως είναι μικρό υποπολλαπλάσιο του προσδόκιμου ζωής του υποκείμενου Βυζαντινού Μνημείου. Επομένως κάθε τέτοια δαπάνη κρίνεται ως απολύτως άσκοπη και περιττή. Επί πλέον  δημιουργεί άλλοθι για επικίνδυνη κωλυσιεργία στην ενδεδειγμένη οριστική λύση, η οποία οριστική λύση πέραν της διαχρονικής ασφάλειας, θα προσφέρει μείζονα αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της Βυζαντινής Γέφυρας για την απρόσκοπτη αναστήλωσή της από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

Η αναστήλωση του μνημείου νοείται ότι συνίσταται από δύο σκέλη, αφενός μεν την υλική αναστήλωση, ως η σχετική εγκεκριμένη από το ΚΑΣ μελέτη και αφετέρου δε την «οπτική αναστήλωση» με την απελευθέρωση του μνημείου από την αισθητική και ιστορική αλλοίωσή του εξ αιτίας της υπερκείμενης άσχετης κατασκευής.

  1. Μοναδική λοιπόν λύση είναι η άμεση καθαίρεση της λεγόμενης «νέας γέφυρας» και η κατασκευή «καινούργιας γέφυρας» σε κατάλληλο σημείο και σε μικρή απόσταση στα ανάντι του ποταμού, με κατάλληλη προσαρμογή της όδευσης της οδοποιίας.
  2. Η άμεση χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση καθαίρεση, με πρόβλεψη απόλυτης ασφάλειας κατά την διάρκειά της για το υποκείμενο μνημείο, επιβάλλεται για πολλούς λόγους:

* ο κίνδυνος μεγάλου δυστυχήματος με βαρύ όχημα είναι άμεσος.

* ο κίνδυνος καταστροφής του υποκείμενου μνημείου από σεισμό ή από μείζον δυστύχημα είναι πιθανός.

* υπάρχει η εκφρασμένη επιθυμία των αρμόδιων του Υπουργείου Πολιτισμού να μην καθυστερήσει το έργο της αναστήλωσης της Βυζαντινής Γέφυρας, το οποίο έργο και θα την ενισχύσει έναντι ακραίων φαινομένων, που έχουν πλέον γίνει συχνότερα και εντονότερα  λόγω της κλιματικής αλλαγής.

  1. Το εξαιρετικά επείγον της καθαίρεσης της «νέας γέφυρας» υποστηρίζεται  ιδιαίτερα από τους εξής θετικούς παράγοντες:

* Δεν υφίσταται ως προυπόθεση,  η κατασκευή της «καινούργιας γέφυρας»  να προηγηθεί  της κατεδάφισης την προβληματικής «νέας γέφυρας», επειδή  «τύχη  αγαθή» υφίσταται εναλλακτική οδική σύνδεση Μεγαλόπολης –Ανδρίτσαινας, χωρίς πέρασμα του Αλφειού στην Καρύταινα, μέσω της οδού «Μεγαλόπολη, 4η μονάδα ΔΕΗ, Κυπαρίσσια, Μαυριά, κόμβος με δρόμο προς Ανδρίτσαινα», επαρκούς ποιότητας, με μικρή μόνο χιλιομετρική επιβάρυνση.

* Το κόστος της κατεδάφισης της προβληματικής «νέας γέφυρας» εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 2 – 2,5  εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή ισόποσο του κόστους που προτίθετο η Περιφέρεια να καταβάλλει για την προσωρινή υποστύλωση που πρότεινε η πρόσφατη  μελέτη, και η οποία  υποστύλωση τελικά δεν πρέπει να υλοποιηθεί.

* Η κατασκευή της «καινούργιας γέφυρας»  50 – 100 μέτρα στα ανάντι,  θα μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς πίεση,  σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν το επιτρέψει ο οικονομικός προγραμματισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  1. Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται να ανατεθεί άμεσα σε κατάλληλο έμπειρο τεχνικό γραφείο η μελέτη, ασφαλούς για το υποκείμενο μνημείο. κατεδάφισης της «νέας γέφυρας» ώστε αμέσως μετά να δημοπρατηθεί και να εκτελεστεί το έργο της καθαίρεσης.  Οι δύο αυτές ενέργειες πρέπει να υλοποιηθούν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν όλοι οι σχετικοί δυνητικοί κίνδυνοι, τόσο για τους χρήστες  της γέφυρας, όσο και για το υποκείμενο Βυζαντινό  Μνημείο. Εκτιμάται ότι η μελέτη μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρόνο 3 – 4 μηνών, ώστε αμέσως μετά να αρχίσουν οι διαδικασίες της δύσκολης καθαίρεσης της «νέας γέφυρας».
  2. Κυρίαρχη συμπερασματική πρόταση και ευχή, εκ των εργασιών της εσπερίδος,  είναι η κατεπείγουσα σύγκληση μιας τριμερούς σύσκεψης Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα εξετάσει και θα λύσει όλα τα σχετικά τεχνικά και οικονομικά προβλήματα, προς όφελος των ενδιαφερόντων της Περιφέρειας, του συμφέροντος του τοπικού πληθυσμού και η οποία διάσκεψη θα διασφαλίσει τόσο την διάσωση όσο και την ανάδειξη του μείζονος μνημείου της Βυζαντινής Γέφυρας του Αλφειού στην Καρύταινα.

 

ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΝ.

Αθήνα 01/03/2024