Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΠΑΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ Η ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταξύ άλλων διατάξεων, καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση τους για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων. Ειδικότερα, με την σκοπούμενη ρύθμιση επέρχεται η τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν.4919/2022, το οποίο προβλέπει για τις προσωπικές εταιρείες, τα πρόσθετα στοιχεία, τα οποία οφείλουν να δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ των οποίων στην περ. 1α) του άρθρου αυτού αναφέρονται και οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.43408/2014 (ΦΕΚ Α’ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Σημειώνεται δε ότι, η περίπτωση γ του ως άνω άρθρου του Ν.4308/2014 αφορά στις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, αλλά και στις ατομικές επιχειρήσεις).

ΥΠΕΓΡΆΦΗ Η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ “ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΝΌΜΟΥ
Υπέγραψε την προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΙΔΙΚΟΎ ΚΑΔ ΓΙΑ ΑΦΜ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΏΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΊΩΝ
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με γνώμονα την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη δημιουργεί ειδικό ΚΑΔ για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων, μετατρέπει αυτόματα στο ορθό, τις λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ και ενημερώνει κατόχους με πιθανώς λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ που δεν εντοπίζονται από το σύστημα να προβούν σε διορθώσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας “Τα αιτήματά μου”.  Επιλύεται έτσι το πρόβλημα που είχε προκύψει σε κάποιες περιπτώσεις διαχειριστών πολυκατοικιών από την στιγμή που ο ΚΑΔ της πολυκατοικίας τους είχε συνδεθεί με τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ΝΈΟΣ «ΔΙΠΛΌΣ ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΈΗ ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ
Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο ώστε να καταγράφεται το σύνολο των οφειλών τόσο των φορολογουμένων, όσο και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, από το 2023 δημιουργούνται δύο νέα ηλεκτρονικά κέντρα καταγραφής και παρακολούθησης των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες. Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που συστήνει το υπουργείο Οικονομικών και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που δημιουργεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης  θα συγκεντρώνει οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, δημόσιους οργανισμούς, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, θα παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων  και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική τους συμπεριφορά. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου που χορηγείται. Ο διπλός μηχανισμός που στήνεται στοχεύει στην  αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) και οφειλετών και  μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) ως προς την πιστοληπτική  ικανότητα των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων).

ΔΕΔΔΗΕ: ΕΦΙΣΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΑΠΌΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΤΉΔΕΙΟΥΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΟ POWER PASS
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδειους που προφασίζονται την ιδιότητα υπαλλήλων της Εταιρίας, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά τους στοιχεία με αφορμή την οικονομική ενίσχυση του Power Pass». Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας για την πίστωση των ποσών των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης Power Pass και δεν θα ζητήσει ποτέ από τους καταναλωτές στοιχεία που σχετίζονται με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (e-banking, IBAN κ.τ.λ.).

MYBUSINESSSUPPORT: ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΚΌΣΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΝΤΎΠΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΧΑΡΤΙΟΎ
Σε λειτουργία έχει τεθεί η εφαρμογή στο myBusinessSupport επιχορήγησης μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022 έως 05.09.2022.