Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΔΥΠΑ: ΞΕΚΙΝΆ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΝΈΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 1.900 ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΥΣ, ΗΛΙΚΊΑΣ 30-55 ΕΤΏΝ, ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
Τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους, ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ανακοίνωσή της, η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023 πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΥΠΕΘΟ: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ POS ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπλήρωσαν το κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS). Ταυτόχρονα, καθόρισαν το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους βημάτων αναβάθμισης των POS και ταμειακών συστημάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Ειδικότερα, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, καθορίζεται η υποχρέωση των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης να εφαρμόζουν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η διασύνδεσή τους με τα ταμειακά συστήματα που εξυπηρετούν με τα POS που δέχονται πληρωμές για παραστατικά που εκδίδονται από αυτά.

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΤΉΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΏΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΦΑΚΈΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε Εγκύκλιο για τον τρόπο τήρησης των ατομικών ιατρικών φακέλων των εργαζομένων, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επίβλεψης της υγείας αυτών και τη διευκόλυνση του έργου των Ιατρών Εργασίας. Η εγκύκλιος παρέχει αναλυτικές διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας έτσι και την ευχερέστερη άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας. Παράλληλα, μέσω υποδειγμάτων Ατομικού Ιατρικού Φακέλου, διευκολύνει επιπρόσθετα το έργο των Ιατρών Εργασίας.
Αναλυτικά η εγκύκλιος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας  www.arcadianet.gr

ΣΤΑ 350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΟΙ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΝΈΩΝ ΜΜΕ
Προδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι νέες δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ- προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ- και την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ τουριστικών επιχειρήσεων- προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ. Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου έως τις 400.000 ευρώ.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ «ΚΏΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΤΡΑΠΕΖΏΝ»
Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 και τη δημοσίευση της ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ 5909/Β΄/10-10-2023). Η νέα διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα – πολύ μικρές επιχειρήσεις), να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σε διμερές επίπεδο αποκλειστικά, μέσω αίτησής τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Κώδικα Δεοντολογίας», η οποία υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και την υποενότητα «Διαχείριση Οφειλών».

ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Η Επιθεώρηση Εργασίας δημοσιεύει οδηγό διενέργειας εργατικών διαφορών, αποσκοπώντας στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία επίλυσής τους με τη συνδρομή της. Ο οδηγός έρχεται να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε μία εργατική διαφορά -εργοδότες, εργαζόμενους και έχοντες δικαίωμα παράστασης εκπροσώπους τους- με τη λεπτομερή αποτύπωση της διαδικασίας επίλυσής της, ώστε να καταστούν σαφή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία. Παράλληλα, αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για τους επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, δίνοντας κατευθύνσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’).
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr