Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 50Η ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΓΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, στο πλαίσιο των δράσεων του, για την τόνωση των Αρκαδικών επιχειρήσεων και την προώθησή τους, επιδοτεί με 50% τις Αρκαδικές επιχειρήσεις – μέλη του που θα λάβουν μέρος στην 50ή Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας που διοργανώνεται από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου, στο πάρκο του Τεγεατικού Συνδέσμου, στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.

Επικοινωνία – Προϋποθέσεις και Δηλώσεις συμμετοχής

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας έχει δεσμεύσει χώρο προκειμένου να στεγαστούν Αρκαδικές επιχειρήσεις. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν, κατά την οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και ώρας της αίτησης που θα στείλετε στο email, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, (ταμειακά ενήμερο για τα έτη υποχρεωτικότητας και για το 2022). Για να στείλετε την αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

ΠΑΎΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ Η ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταξύ άλλων διατάξεων, καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση τους για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων. Ειδικότερα, με την σκοπούμενη ρύθμιση επέρχεται η τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν.4919/2022, το οποίο προβλέπει για τις προσωπικές εταιρείες, τα πρόσθετα στοιχεία, τα οποία οφείλουν να δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ των οποίων στην περ. 1α) του άρθρου αυτού αναφέρονται και οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.43408/2014 (ΦΕΚ Α’ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Σημειώνεται δε ότι, η περίπτωση γ του ως άνω άρθρου του Ν.4308/2014 αφορά στις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, αλλά και στις ατομικές επιχειρήσεις).

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ Η ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ 2022-2027
Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, θεσπίζονται η νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022-2027 και το Πρόγραμμα Δράσεων για την τρέχουσα διετία 2022-2023. Περιλαμβάνει τρεις επιμέρους στόχους: Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού συστήματος διακυβέρνησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική είναι: Η προώθηση της δημιουργίας ειδικού “Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου (επαγγελματικής νοσηρότητας)” μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος “ΗΡΙΔΑΝΟΣ” για την ΥΑΕ με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης. Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου μηχανισμού αναγγελίας και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις ώστε να σταματήσουν οι παραπλανητικές αναφορές που έχουν εντοπιστεί, διαφορετικά θα προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των επωνυμιών τους. Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τον έλεγχο στις διαφημιστικές καταχωρήσεις για διαφαινόμενες καταχρηστικές πρακτικές Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες δύνανται να παραπλανούν τους καταναλωτές σε σχέση με την  επιδότηση που παρέχεται από την Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και ότι θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία των Προμηθευτών που δεν απέσυραν – αναθεώρησαν την εμπορική τους πολιτική την Τρίτη στις 11:00 όπως και όσων δε γνωστοποίησαν εμπρόθεσμα τον τρόπο συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους.

ΤΕΚΑ: ΠΏΣ ΘΑ ΕΚΔΊΔΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ
Σε ένα κοινό έντυπο, θα αποτυπώνονται οι πληρωμές των εισφορών στον ΕΦΚΑ και το νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), με αποτέλεσμα, οι εργοδότες που θέλουν ασφαλιστική ενημερότητα να πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κανένα από τα δύο ταμεία, όπως ισχύει άλλωστε και σήμερα για το παλαιό επικουρικό. Το ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ οι εργοδότες που απασχολούν νέους και κατά συνέπεια οφείλουν να τους ασφαλίζουν για επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ ορίζεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η νέα αυτή ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι τις εισφορές, τουλάχιστον για τα επόμενα έτη θα τις εισπράττει ο e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια θα τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ. Όταν δε, ο εργοδότης ζητεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα του εκδίδουν και θα του χορηγούν ενιαίο αποδεικτικό ενημερότητας τόσο ως προς τις εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και ως προς το ΤΕΚΑ.

ΔΥΠΑ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πάνω από 40.000 έφτασαν οι αιτήσεις ανέργων μέσα σε μία εβδομάδα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ. Ειδικότερα, ξεπέρασαν τις 42.000 οι αιτήσεις ανέργων που υποβλήθηκαν σε μια εβδομάδα για συμμετοχή στη νέα δράση της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα “νέας γενιάς”, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.