Επίδειξη χρήσης απιδινωτή στους μαθητές της Βυτίνας (ph)

Μέσα Μαϊου στο Πανταζοπούλειο Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε επίδειξη του απιδινωτή που έχει δωρίσει το Ίδρυμα. Συγκεκριμένα προσήλθαν τρεις γιατροί (εντατικολόγοι -καρδιολόγοι) από το Ιατρικό Κέντρο και το Υγεία και έδειξαν σε μαθητές των σχολείων της Βυτίνας πως δουλεύει το μηχάνημα.

Η ενημέρωση περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση και επίδειξη με δύο προπλάσματα και ειδικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να μάθει για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως: καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, θέση ανάνηψης κ.λπ.

Την επίδειξη παρακολούθησαν και αρκετοί κάτοικοι της Βυτίνας, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φώτης Κατσούλιας κ.α. Η δράση αυτή διοργανώθηκε από το Πανταζοπούλειο Ιδρυμα με επιμέλεια των Διαχειριστών του Ιωάννη Χριστόπουλου και Παναγιώτη Πλέσσια.