Έργα ευπρεπισμού του κοιμητηρίου στη Λυκούρεση

Τα έργα στο Λυκούρεση συνεχίζονται, σύμφωνα με ανακοίνωση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ώρα ευπρεπισμού του κοιμητηρίου και του δρόμου από εκεί ως το χωριό.