Εργαστήριο για το πρόγραμμα “Η πρόκληση των ευφυών πόλεων” στην Τρίπολη

Το πρόγραμμα Η πρόκληση των ευφυών πόλεων – Intelligent Cities Challenge (ICC), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει εξατομικευμένα στην υποστήριξη 126 ευρωπαϊκών πόλεων για έξυπνη, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, φτάνει στο τέλος του. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε το πρόγραμμα, ο Δήμος Τρίπολης, σε σύμπραξη με τον Δήμο Κορινθίων, συνεργάστηκε με τοπικούς φορείς για τον εντοπισμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έξυπνων λύσεων ως προς τις ανάγκες που ανέκυψαν από τα θεματικά εργαστήρια που διοργανώνονταν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η ανατροφοδότηση, η διάδραση και οι συνέργειες με το τοπικό οικοσύστημα συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο πλέον ολοκληρώνει τις εργασίες του κατόπιν της τελικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Δήμος Τρίπολης διοργανώνει το καταληκτικό εργαστήριο που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 28 Σεπτέμβρη 2022, μεταξύ 11:00-14:00, στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη για μια ανασκόπηση των 2,5 ετών και την παρουσίαση των τελικών παραδοτέων και του σχεδιασμού της επόμενης φάσης.

Το ICC προσέφερε στις συμμετέχουσες πόλεις ευκαιρίες δικτύωσης, πρόσβαση σε εκπαίδευση, διαδικτυακές εργαλειοθήκες καθώς και καθοδήγηση από τις πόλεις-μέντορες του ICC που έχουν ήδη ξεπεράσει εμπόδια και έχουν υλοποιήσει δράσεις πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ICC του Δήμου Τρίπολης: https://icc.tripolis.gr/

 

Μέλη της ομάδας εργασίας του προγράμματος:

Κατερίνα Σιάμπου, Γενική συντονίστρια ομάδας (Τρίπολη)

Ζωή Μυλωνά, ειδική σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων του Δήμου Τρίπολης (Τρίπολη)

Νικόλαος Μεγρέμης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (Τρίπολη)

Γεώργιος Προκόπος, εκπρόσωπος του Youth Entrepreneurship Club (Τρίπολη)

Ανδρέας Πανούσης, ειδικός σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων (Κόρινθος)

Σωτήριος Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος)

Αντώνιος Φλέσσας, εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου (Κόρινθος)