Ερώτηση Γ. Καπλάνη για σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ηραία

Στις 28 Ιουνίου 2023 η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων χορήγησε άδεια σε ιδιωτική εταιρεία για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών ισχύος 25MW στη Δημοτική Ενότητα Ηραίας. Η Δημοτική Παράταξη Γορτυνία Νέα Αφετηρία με επικεφαλή τον Γιώργο Καπλάνη θέτει τα παρακάτω ερωτήματα..

  1. Η Δημοτική Αρχή θα πάρει θέση;
  2. Έχει πρόθεση να ενημερώσει τους πολίτες;
  3. Υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή;