Εθελοντική αιμοδοσία στη Μεγαλόπολη

Εθελοντική αιμοδοσία στη Μεγαλόπολη την Τετάρτη 24 Αυγούστου στη Μεγαλόπολη.