Γ. Καπλάνης: “Στη Γορτυνία έχουμε πρόταση για την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης;”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 30/8/2023 με αφορμή την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4974/22 που αφορά
τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ
Αρκαδίας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές
αρχές για το νέο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία επιβατικών μεταφορών για
τις απομακρυσμένες περιοχές (άγονες γραμμές).
Συγκεκριμένα την συγκοινωνιακή σύνδεση:
 Των δημοτικών ενοτήτων με τα διοικητικά κέντρα του Δήμου.
 Τα κέντρα των Δήμων με τα διοικητικά κέντρα των Περιφερειακών ενοτήτων.
Εμείς στη Γορτυνία θα διεκδικήσουμε την διαμόρφωση και υλοποίηση ενός σχεδίου
συγκοινωνιακής κάλυψης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και οικονομία;

Γιώργος Καπλάνης