ΓΕΛ Βυτίνας: Οι υποψήφιοι Πρέσβεις – Junior Ambassadors ενημερώθηκαν για την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε.

Με χαρά υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας την κα Μπαμπανικολού Γεωργία, από το Γραφείο Europe Direct Πελοποννήσου, η οποία έκανε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση  στους υποψήφιους/ιες μαθητές/τριες Πρέσβεις – Junior Ambassadors σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε.

Η συμφωνία αυτή είναι η στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή που στόχο έχει:

➢Τις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

➢Και τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2030.

Στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη έως τος 2050 η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Η Πράσινη Συμφωνία δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική πολιτική αλλά κάθε πτυχή της ζωής μας για αυτό και χρηματοδοτεί δράσεις για το κλίμα, προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις.

Οι υποψήφιοι/ες Junior Ambassadors παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την παρουσίαση και μετά το πέρας αυτής, ακολούθησε γόνιμος διάλογος και  ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σχολείου μας , τις πρακτικές βιωσιμότητας που ακολουθεί ο καθένας μας στην καθημερινότητά του καθώς και προβληματισμός όσον αφορά την εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η Ε.Ε στην χώρα μας.

Ελένη Καλοπίση – Φιλόλογος ΓΕΛ Βυτίνας