ΓΕΛ Βυτίνας: Προστατεύοντας τον πλανήτη από χημικά!

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών αποτελεί μία από τις
προτεραιότητες του σχολείου μας και ιδιαίτερα του Διευθυντή μας, κ. Κρατημένου
Ιωάννη. Μάλιστα με δικές του ενέργειες πριν από μία πενταετία, ως Υπευθύνου
ΕΚΦΕ, ανακαινίστηκε και ανανεώθηκε το εργαστήριο με δωρεά του Ιδρύματος
Μποδοσάκη.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθυντής του ΓΕ.Λ Βυτίνας ο
κ.Κρατημένος με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων προχώρησε σε
συγκέντρωση και ασφαλή απόρριψη επικίνδυνων εργαστηριακών χημικών υλικών
που περιείχαν επικίνδυνες ουσίες συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων των χημικών
υλικών, τα οποία εδώ και δεκαετίες βρίσκονταν στο εργαστήριο.

Με την αγαστή συνεργασία του Προέδρου της Παγγορτυνιακής Ένωσης
κ.Παναγιώτη Αγγελακόπουλου και την ευγενή προσφορά της Εταιρείας «SUK
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» την Παρασκευή 23/2/24 προχωρήσαμε στην ασφαλή
απομάκρυνση από το χώρο του εργαστηρίου επικίνδυνων χημικών υλικών σε υψηλές
συγκεντρώσεις όπως ήταν: βιτριόλι, ακουαφόρτε, φωσφορικό οξύ, νάτριο, καυστικό
νάτριο, καυστικό κάλιο (σε συγκεντρώσεις 2Μ).

Τα χημικά αυτά υλικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση σχολικών πειραμάτων
παρέμεναν στο εργαστήριο για δεκαετίες, κάποια από αυτά ήδη από τη δεκαετία του
1970, αυτό τα καθιστούσε ιδιαίτερα ευμετάβλητα. Η απόρριψη και διαχείρισή τους
από την εταιρεία «SUK Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» αποτελεί μια υπεύθυνη
περιβαλλοντική πράξη με τελικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας. Και αυτή η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο
σχέδιο του σχολείου μας και στη συμμετοχή μας σε προγράμματα που προωθούν την
οικολογική σκέψη και συνείδηση στους μαθητές μας.

Ελένη Καλοπίση – Φιλόλογος ΓΕΛ Βυτίνας