Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες στην Εταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων & Τεχνών

Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες ανάδειξης Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αρκαδικών Γραμμάτων & Τεχνών

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον ημιώροφο του Palmie Bistro Ευαγγελιστρίας 3 ( δίπλα στην Μητρόπολη Αθηνών) την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 10,30 π. μ.

Τα Θέματα που θα συζητηθούν θα είναι

1. Απολογισμός πεπραγμένων

2. Οικονομικός απολογισμός

3. Προτάσεις Μελών

4. Αρχαιρεσίες ανάδειξης Νέου Δ.Σ

Προσκαλούμε τα τακτικά αλλά και υποψήφια Μέλη και φίλους της ΕΑΓ&Τ να είναι κοντά μας.

Το Δ.Σ της ΕΑΓ&Τ.