Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της Ένωσης Βυζικιωτών

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βυζικιωτών θα γίνει στις 10:30
της Κυριακής 21-4-2024, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που
θα διεξαχθεί στα Γραφεία του, Πειραιώς 68, Αθήνα [Πλατεία Κοιμουνδούρου].
Όπως ορίζει το Άρθρο 41ο του Καταστατικού:
«Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ή να
υποδεικνύονται από τρία τουλάχιστον μέλη ταμειακώς εντάξει. Οι αιτήσεις των
υποψηφίων καθώς και οι προτεινόμενες υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στο
Δ.Σ. τρεις ημέρες τουλάχιστον προ της εκλογής. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται
από το Δ.Σ. το αργότερο το απόγευμα της παραμονής της εκλογής.

Ο σχετικός πίνακας υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης.»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
1. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να θέσουν ή να υποδείξουν υποψηφιότητα
για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή να αποστείλουν τις
αιτήσεις ή τις υποδείξεις τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέχρι τις 10:30 της Πέμπτης 11-4-2024,
– είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης [email protected]
– είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού [email protected]
Η χρονοσήμανση των μηνυμάτων αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της εμπρόθεσμης υποψηφιότητας.
2. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στα Γραφεία της Ένωσης το απόγευμα της Πέμπτης 11 Απριλίου 2024.