Γενική Συνέλευση και εκλογές στο Σύλλογο των Καρυτινών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το Καταστατικό, καλεί τα μέλη
του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή στις
10:30 π.μ., στα Γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Νικηταρά αριθ. 5-7, 2ος όροφος, με
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, ως συνήθως συμβαίνει, η Γενική Συνέλευση θα
γίνει οριστικά την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:30 π.μ, στα γραφεία του
Συλλόγου, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σημειώστε τη δεύτερη αυτή ημερομηνία, 10 Δεκεμβρίου 2023, και παρακαλούμε να
προσέλθετε τότε οριστικά όλοι.
Δικαίωμα συμμετοχής εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Υποψηφιότητες μπορούν κατατεθούν αποκλειστικά εγγράφως προς το Δ.Σ έως την Τρίτη
28/11/2023, με αποστολή επιστολής στο email του Συλλόγου:
[email protected]. αναγράφοντας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο
και στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου.
Εγγραφές νέων μελών με δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς αρχαιρεσίες του Συλλόγου,
μπορούν να γίνουν έως την Τρίτη 28/11/2023, ώστε να είναι δυνατή η επικύρωση τους
από το τελευταίο ΔΣ της τρέχουσας διοίκησης του Συλλόγου που θα συνέλθει την Τετάρτη
29 Νοεμβρίου 2023.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του
Συλλόγου.

Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Αδαμόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ηλίας Νικολούλης