Η σταυροδοσία των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων Αρκαδίας

Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και ενσωμάτωση σταυρών σε ποσοστό  92,65 

  • Τατούλης Πέτρος ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
7.849
  • Πτωχός Δημήτριος – Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ
4.612
  • Μάκαρης Μανώλης – ΠΡΩΤΑ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
561
308
260
236
232
165
158
112
104
81
61