Η σύνθεση των μελών Εκτελεστικής Επιτροπής & Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης με την υπ΄αρ.  198/10.01.2023 απόφασή του, αποφάσισε τη συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας από:

Α. Τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη του Χαραλάμπους, ως Πρόεδρο.

Β. Τους αντιδημάρχους:

Σταύρο Δημάκο του Κωνσταντίνου, ως μέλος

Δημήτριο Καζά του Χρήστου, ως μέλος

Δημήτριο Μπόρα του Νικολάου, ως μέλος

Νεκτάριο Μπαρούτσα του Παναγιώτη, ως μέλος

Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου, ως μέλος

Παναγιώτη Κουτρουμάνο του Ηλία, ως μέλος

Ευστάθιο Καγιούλη του Αποστόλου, ως μέλος

Λεωνίδα Συριόπουλο του Ιωάννη, ως μέλος

Επίσης με την υπ’ αρ.  196/10.01.2023 απόφασή του όρισε τον Αντιδήμαρχο  κ. Νεκτάριο Μπαρούτσα του Παναγιώτη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας και τους Αντιδημάρχους  κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του
Θεοδώρου και Δημήτριο Μπόρα του Νικολάου ως μέλη.

Απόφαση Δημάρχου – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής ΨΒ05Ω90-Ρ6Δ

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 6ΑΜΘΩ90-Ζ7Χ