Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Λυκουρεσιωτών

Ο Σύλλογος Απανταχού Λυκουρεσιωτών συγκροτήθηκε σε σώμα με της εξής σύνθεση:
Πρόεδρος Αναστάσιος Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Φωτόπουλος
Γραμματέας Μαρία Καραφίλη (το γένος Άννας Αποστολοπούλου)
Ταμίας Κωνσταντίνα Δεληγιάννη (σύζυγος Ιωάννη Ασημακόπουλου
Επί των Δημοσίων σχέσεων ο Δημήτριος Κανελλόπουλος
Μέλη οι: Κωνσταντίνος Κομνηνός και Ιωάννης Λαμπρόπουλος