Ιδρύεται Σύλλογος Φίλων Κέντρου Υγείας Δημητσάνας

Ίδρυση «Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Δημητσάνας».

Τα χωριά της Γορτυνίας μας και γενικά της ορεινής Αρκαδίας, με τη φυσική ομορφιά τους, την ιστορική λάμψη και τη μυθολογική αχλή που τα περιβάλει, χρειάζονται, απαιτούν και επιβάλλεται να έχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) υψηλού επιπέδου, όπως αυτή τους παρέχεται τα τελευταία χρόνια από το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Δημητσάνας.

Εμείς, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι – σε παλαιότερους καιρούς – βρισκόμασταν σε μια διαρκή ανασφάλεια και φόβο, γιατί γνωρίζαμε πόσο δύσκολη και χρονοβόρα είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο και σε εξειδικευμένες παροχές υγείας, σε ώρα ανάγκης, πλέον αισθανόμαστε περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά για το παιδί μας, για τον γονιό μας και για εμάς τους ίδιους, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του δικού μας ΚΥ Δημητσάνας.

Αντιλαμβανόμενοι τον διαρκή και δύσκολο αγώνα του προσωπικού του ΚΥ κατά τα τελευταία 10 χρόνια, αισθανόμαστε πλέον την αδήριτη ανάγκη και υποχρέωση να συμβάλουμε κι εμείς οι πολίτες ενεργά, ακόμα περισσότερο, στη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΥ. Λάβαμε λοιπόν συλλογικά την πρωτοβουλία να δραστηριοποιηθούμε στα πλαίσια της κοινωνικής, συλλογικής, εθελοντικής δράσης και προχωρήσαμε στην ίδρυση του «Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Δημητσάνας».
Η ίδρυση του Συλλόγου είναι μια δραστηριότητα, που θα μας επιτρέπει να συμβάλουμε ενεργά και έγκαιρα στη δημιουργία ευοίωνων συνθηκών συνεχούς αναβάθμισης, ενίσχυσης, υποστήριξης και προσπάθειας στελέχωσης όπου απαιτείται του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας.
Στην κατεύθυνση αυτή, ζητάμε και τη δική σας πολύτιμη βοήθεια μέσα από την ενεργό δραστηριοποίηση, που μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού και της προσφοράς, μέσα από οργανωμένες δράσεις.
Οι Σύλλογοι Φίλων Δομών Υγείας, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, αποτελούν πλέον θεσμό για τις τοπικές κοινωνίες, είναι πολυάριθμοι και αναπτύσσουν ουσιαστικό πολυσχιδές έργο, στηρίζοντας ποικιλοτρόπως τις εκάστοτε δομές υγείας του χώρου δράσης τους.
Στόχος μας είναι, σε αγαστή συνεργασία με τους υπεύθυνους και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους μαζικούς φορείς της περιοχής και κυρίως όλους εσάς, να συμβάλουμε στην ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας, ώστε αυτό να συνεχίσει να ανταποκρίνεται παραπάνω από επαρκώς στις απαιτήσεις του πληθυσμού της περιοχής μας και να παρέχει υπηρεσίες που το θέτουν στα κορυφαία ΚΥ της χώρας μας.
Ο εθελοντισμός, η κοινωνική προσφορά, η αλληλεγγύη, η ουσιαστική συμπαράσταση σε πάσχοντες συμπολίτες μας, η δημιουργία Τράπεζας Αίματος με την οργάνωση ανά τακτά διαστήματα εθελοντικής αιμοδοσίας, η οργάνωση και αξιοποίηση δωρεών υπέρ του ΚΥ, η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του σε υλικοτεχνικές υποδομές και άλλες δραστηριότητες εκεί όπου η πολιτεία δεν δύναται να είναι παρούσα, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό του Συλλόγου μας, κρίνουμε ότι αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές της μικρής κοινωνίας μας και θα τύχουν ευρείας απήχησης από όλους τους συμπατριώτες όπου γης.
Γι’ αυτό απευθύνουμε σε όλους τους συμπατριώτες τούτο το κάλεσμα, να γίνουν μέλη του Συλλόγου μας, να στηρίξουν ενεργά τις δραστηριότητές μας, να ενισχύσουν με την ένθερμη συμμετοχή τους, αλλά και τη συμβολή τους, τις πρωτοβουλίες μας.
Η ύπαρξη του Συλλόγου μας ως νομικής οντότητας (ΝΠΙΔ) αποτελεί αξιόπιστο φορέα για όποιους συμπατριώτες μας επιθυμούν να συμβάλουν με την προσφορά τους στην στήριξη του Κέντρου Υγείας της περιοχής μας.
Η μαζικότητα του Συλλόγου μας, σε συνδυασμό με την ανοιχτή δημοκρατική του λειτουργία, αποτελεί εγγύηση για την αξιοποίηση με απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση κάθε προσφοράς και δωρεάς.

Καλούμε κάθε συμπατριώτη και φίλο των χωριών μας, να δώσει το παρόν στη σημαντική αυτή κοινωνική πρωτοβουλία μας για τη «Στήριξη του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας», της βασικής δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής μας.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ