Ημερίδα: «Ημέρες Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» στο πλαίσιο της Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της επίσημης έναρξης της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς της Περιφέρειας να συμμετάσχουν στις ημερίδες «Ημέρες Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης είναι μία «εκ των κάτω» διαδικασία εντοπισμού και εξειδίκευσης των στρατηγικών περιοχών στις οποίες επικεντρώνονται οι επενδύσεις στην καινοτομία και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών (φορείς τετραπλής έλικας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος των ημερίδων είναι :

  • Η επίσημη έναρξη της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την περίοδο 2021-2027 και η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη διαδικασία και τα προγραμματιζόμενα Θεματικά Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,
  • Η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • Η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027,
  • Η Δικτύωση μεταξύ των Φορέων της τετραπλής έλικας και η έναρξη της δημιουργίας ενός Δικτύου Καινοτομίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι φορείς της τετραπλής έλικας είναι οι :

  • Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
  • Φορείς παροχής γνώσης (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα),
  • Αρμόδιοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα,
  • Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Την ημερίδα μπορείτε να την παρακολουθήσετε Διαδικτυακά στον σύνδεσμο : https://us02web.zoom.us/j/85326120058?pwd=czArL2RHeXhRSDJpQm1oYTM2bUpnUT09

Ημερήσια Διάταξη  

18:00 – 18:10 Έναρξη – Καλωσόρισμα Επιμελητηρίου Πρόεδρος Επιμελητηρίου
18:10 – 18:20 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
18:20 – 18: 30 Χαιρετισμός ΠΣΕΚ Πρόεδρος ΠΣΕΚ
18:30 – 18:45 Παρουσίαση του «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και την σχετικών προτεραιοτήτων με την Περιφερειακή Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προϊστάμενος ΕΥΔ «ΠΕΟΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
18:45 – 19:00 Εισήγηση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας Εκπρόσωπος ΓΓΕΚ
19:00 – 19:30 Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ενημέρωση και παρουσίαση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Περιφέρεια – Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Σύμβουλος Ε.ΥΔ. για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη
19:30 – 20:20 Ανοιχτή συζήτηση – Υποβολή ερωτήσεων Ανοιχτή συζήτηση με συμμετέχοντες
20:20 – 20:30 Κλείσιμο ημερίδας –   επόμενες ενέργειες Προϊστάμενος ΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος».

Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, Ελλάδα, Τ.Κ. 22132

(+30) 2713 601 300

https://eydpelop2127.gr/, [email protected]