Κάλεσμα εγγραφής νέων μελών στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Στεμνιτσιωτών “Ο Υψούντας”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Στεμνιτσιωτών «Ο ΥΨΟΥΝΤΑΣ» καλεί όλους τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσες από 18 ετών και άνω, να εγγραφούν στο Σύλλογο προκειμένου να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας. Στην προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων και ιδιαίτερα των νέων, που έχουν σύγχρονες γνώσεις, ιδιαίτερες δεξιότητες, μοντέρνες ιδέες και μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικιλόμορφων δράσεων πολιτισμού.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Θ. Μαζαράκος
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι/όλες οι καταγόμενοι/καταγόμενες από τη Στεμνίτσα είτε κατοικούν σ’ αυτήν είτε όχι, καθώς και τα στενά μέλη της οικογένειάς τους.
Επικοινωνία: Τηλ. 698 341 8784