Κατασκευή 5 νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Γορτυνίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΥΟ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΓΟΡΤΥΝΊΑΣ.
Ο δήμος Γορτυνίας αποκτά νέες σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στηρίζοντας στην πράξη τα χωριά μας.
Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου “κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Γορτυνίας” συνολικού προϋπολογισμού
380.882 χιλιάδων ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, μεταξύ του δήμου Γορτυνίας, από τον Δήμαρχο Στάθη Κούλη και των αναδόχων του έργου που προέκυψαν από την σχετική δημοπράτηση.
Στην ανωτέρω σύμβαση και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, προβλέπεται η κατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ και δύο γηπέδων ποδοσφαίρου 5 × 5 στη δημοτική ενότητα Κλείτορος, καθώς επίσης και η κατασκευή ενός γηπέδου τέννις στη δημοτική ενότητα Βυτίνας, όπως επίσης και η συντήρηση αποδυτηρίων κτιρίου ποδοσφαίρου και η συντήρηση γηπέδου μπάσκετ στην τοπική κοινότητα Νυμφασίας.
Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τα ακόλουθα:
Α. Στην Δημοτική Ενότητα κλείτορος:
1. Στην τοπική κοινότητα Βαλτεσινίκου: κατασκευή γηπέδου 5 × 5 στην τοποθεσία “Κεφαλόβρυσο” διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 20 ×40 μέτρων.
2. Στην τοπική κοινότητα Μυγδαλιάς: κατασκευή γηπέδου 5 × 5 διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 20 × 40 μέτρων.
3. Στην τοπική κοινότητα Πρασίνου κατασκευή γηπέδου μπάσκετ εντός τοπικής κοινότητας διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 15 × 28 μέτρων.
4. Στην τοπική κοινότητα Πουρναριάς κατασκευή γηπέδου μπάσκετ εντός τοπικής κοινότητας διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 15 × 28 μέτρων.
Β. Στην Δημοτική Ενότητα Βυτίνας:
1. Στην τοπική κοινότητα Βυτίνας κατασκευή γηπέδου τέννις εντός τοπικής κοινότητας διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 9 × 18 μέτρων.
2. Στην τοπική κοινότητα Νυμφασίας συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου και συντήρηση γηπέδου μπάσκετ.