Κέντρο Κοινότητας: Το πρόγραμμα Ιανουαρίου για την Κινητή Μονάδα

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει το πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας για τον Ιανουάριο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Για τον μήνα Ιανουάριο η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται στα
Τρόπαια με ωράριο 10:00 – 13:00 τις εξής μέρες:
3,10,17, 24 και 31/1
Στο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα:
 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
 Στέγασης ( ενοικίου)
 Αναπηρικά/ προνοιακά
 Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 Γέννησης.
Επίσης πραγματοποιούνται συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατόπιν
ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας/ραντεβού: 2797360247/248, 2713- 610412, 2713- 610409