Κέντρο Κοινότητας: Το πρόγραμμα Ιουνίου για την κινητή μονάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Για τον μήνα Ιούνιο η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται στα
Τρόπαια με ωράριο 10:00 – 13:00 τις εξής μέρες:
1, 6, 13,20 και 27/6

Στο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα:

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

-Στέγασης ( ενοικίου)

-Αναπηρικά/ προνοιακά

-Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

-Γέννησης

Επίσης πραγματοποιούνται συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατόπιν
ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας/ραντεβού: 2797360247/248, 2713- 610412, 2713- 610409

Αναλυτικότερα:

1. Πρόγραμμα Κέντρου Κοινότητας Ιουνίου

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ