Ματαιώνονται οι Γιορτές της Πέτρας 2020

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανθέων της Πέτρας, η οποία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, έγινε αναλυτική συζήτηση για τον επανακαθορισμό των πρωτοβουλιών και των δράσεων του σωματείου, στις συνθήκες της πανδημίας της COVID-19. Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του το πλαίσιο που
διαμορφώνεται και τις πιθανές εξελίξεις στην πορεία της πανδημίας, με βάση τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, αποφάσισε τη ματαίωση των Γιορτών της Πέτρας 2020 που περιλαμβάνουν τόσο το εργαστήρι της τέχνης της πέτρας, όσο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το ΔΣ που θα συνεχίσει να συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων και τους επόμενους μήνες, κατάρτισε ένα σχέδιο δράσεων που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας ανάμεσα στα άλλα και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπόνηση του ερευνητικού έργου από τον ανάδοχο ερευνητή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ενώ προσφάτως κατατέθηκαν δύο προτάσεις
προγραμμάτων που σχετίζονται με τους καταστατικούς στόχους των Ανθέων. Παραλλήλως, προχωρά η επιμέλεια των εισηγήσεων των σεμιναρίων, που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Γιορτών της Πέτρας, προκειμένου να εκδοθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το ΔΣ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των δεσμών της Κίνησής μας με τα μέλη και τους φίλους της και θα εντείνει την προσπάθειά του
για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και επικοινωνία μαζί τους. Ως πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, θα είναι η κυκλοφορία ενός εντύπου τον επόμενο μήνα, με θεματολογία της επικαιρότητας, αλλά και με γενικότερα ζητήματα που αφορούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Το ΔΣ συμπληρώνοντας 7 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας, ευχαριστεί θερμά τα μέλη και τους εκατοντάδες φίλους τους, για την υποστήριξη και τη
δύναμη που δίνουν καθιστώντας την Κίνησή, ως υπόδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και ως ένα πρότυπο πολιτιστικό σωματείο της χώρας.