Πρωτοφανές! Με πρόστιμο 50.000€ απειλείται ο Δήμος Γορτυνίας για το Αλώνισμα στο Βαλτεσινίκο – Το θέμα έφτασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

@Εφημερίδα Γορτυνία – e-gortynia.gr

Όπως φαίνεται η αναβίωση του παραδοσιακού Αλωνίσματος στο Βαλτεσινίκο, μετά το σάλο που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι, θα κοστίσει ακριβά στο Δήμο Γορτυνίας! Ακόμα και αν φαίνεται απίστευτο, το θέμα έφτασε μέχρι της Εθνική Αρχή Διαφάνειας!

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών προέβη σε έλεγχο με αντικείμενο: α) την τήρηση ή μη των προϋποθέσεων κατά τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση του εθίμου του αλωνίσματος» που έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023 σε Δήμο της Π.Ε Αρκαδίας και β) την εξέταση της ενδεχόμενης κακοποίησης των ζώων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Σύμφωνα με το πόρισμα το διοικητικό πρόστιμο για τη χρησιμοποίηση ζώων που έγινε στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €). Όμως το πρόστιμο αυτό που προτείνεται ακόμα δεν μπορεί να επιβληθεί καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα η εν λόγω υπουργική απόφαση, που είναι απαραίτητη για την είσπραξη τέτοιων προστίμων!

Πάντως ως προς την κακοποίηση των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν κακοποίηση των παραπάνω ζώων.

Παραθέτουμε παρακάτω τις διαπιστώσεις στις οποίες προέβη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως ακριβώς αναφέρονται, χωρίς κανένα σχόλιο…

Διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο:

Ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων της διοργάνωσης της εκδήλωσης ο δήμος δεν μερίμνησε για:

  • α) την αδειοδότηση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Αλωνίσματος την οποία διοργάνωσε η αρμόδια δημοτική επιχείρηση στην τοπική κοινότητα του δήμου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, β) τη σύνταξη έκθεσης από κτηνίατρο προ της εκδήλωσης η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του, γ) την υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και δ) τη σύνταξη νέας έκθεσης από τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα κτηνίατρο μετά το πέρας της εκδήλωσης στην οποία επιβεβαιώνεται ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία των αλόγων που συμμετείχαν.
  • Η αρμόδια δημοτική επιχείρηση ως υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Αλωνίσματος» η οποία πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα, προέβη στη χρησιμοποίηση πέντε (5) αλόγων χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4830/2021 (Α’ 169). Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη χρησιμοποίηση ζώου στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, συγκεκριμένα πρόστιμο ποσού 10.000,00 € για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο. Στην εν λόγω εκδήλωση χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) άλογα, οπότε το διοικητικό πρόστιμο που πρέπει να επιβληθεί στη δημοτική επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).

“Ως προς την κακοποίηση των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. ύστερα από την πραγματοποίηση αυτοψίας που διενήργησαν κτηνίατροί της, μεταγενέστερα της εκδήλωσης, σε άλογα που κατόπιν υποδείξεως των ιδιοκτητών τους από το οικείο Α.Τ. της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν στην εκδήλωση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν κακοποίηση των παραπάνω ζώων.

Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες κατά του Δημάρχου, καθόσον αυτός δεν μερίμνησε για την αδειοδότηση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Αλωνίσματος» την οποία διοργάνωσε η δημοτική επιχείρηση στην τοπική κοινότητα του συγκεκριμένου δήμου.

Αντίγραφο της εν λόγω  έκθεσης Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.”