Νέα Διοίκηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλτεσινίκου

Την Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία του Συλλόγου, συγκροτήθηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναπληρωματικά μέλη είναι:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Βασιλικός του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Κατσίγιαννη του Ιωάννη
Γραμματέας: Ελένη – Μαρία Χρυσικού του Ιωάννη
Ταμίας: Ελένη Παπαπολυχρονίου του Παναγιώτη
Αναπλ. Γραμματέας: Ασπασία Ευθυμιάδου του Παναγιώτη
Μέλη:
Μαρία Αναγνωστοπούλου του Θεοδώρου,
Παναγιώτης Ματσακάς του Θεοδώρου,
Αναπληρωματικά Μέλη:
Δέσποινα Ψωμά του Αθανασίου
Γιώργος Καράκαλος του Πέτρου
Θα επιδιώξουμε την συνεργασία με όλους τους φορείς, για τον κοινό σκοπό που είναι η πολιτιστική Ανάπτυξη και Ανάδειξη του Βαλτεσινίκου.
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε ο Σύλλογος μας να είναι το σημείο αναφοράς των απανταχού Βαλτεσινιωτών και θα εργαστούμε πάντα σταθερά προσηλωμένοι στους σκοπούς που αναφέρει το καταστατικό.
Δ.Τ.