Νέο πρόστιμο στο Δήμο Γορτυνίας για τον αγωγό λυμάτων στο Καλλιάνι

@Eφημερίδα “Γορτυνία” – www.e-gortynia.gr

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για άλλη μια φορά επέβαλε πρόστιμο για «τη μη συμμόρφωσης σε απόφαση Οριστικής Διακοπής Λειτουργίας Αγωγού Λυμάτων Τ.Κ. Καλλιανίου του Δήμου Γορτυνίας». Σύμφωνα με την απόφαση η μη συμμόρφωση προκαλεί τη ρύπανση και μόλυνση του εδάφους και ενέχει τον κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (45.000€) που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ημέρες. Ο Δήμος Γορτυνίας υποχρεούται να υλοποιήσει την ανωτέρω απόφαση και να προβεί άμεσα σε οριστική διακοπή λειτουργίας του αγωγού λυμάτων της Τ.Κ. Καλλιανίου. Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) και 50% υπέρ Περιφέρειας Πελ/σου.

Να σημειώσουμε ότι με την ίδια ως άνω αιτιολογία έχουν επιβληθεί και άλλες τρεις παρόμοιες αποφάσεις επιβολής προστίμου, τόσον στη νυν Δημοτική αρχή όσο και επί Δημαρχίας Γιάννη Γιαννόπουλου. Είναι μια ιστορία που κρατάει σε μάκρος και δυστυχώς ως φαίνεται δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς του Δήμου Γορτυνίας.

Δείτε εδώ την απόφαση: ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ 4ο προστιμο σφραγισης (ΑΑ)