Ο Ανδρέας Γ. Μπαμπίλης νέος ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Λουτρών Ηραίας

Ο Διευθυντής Κ.Υ. Τρίπολης Γεωργ. Κούβελας (Χειρούργος-Ορθοπαιδικός) όρκισε την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 τον ιατρό Ανδρέα Μπαμπίλη, για το Π.Ι ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ.
Είναι γιος του εκλεκτού παιδιάτρου Γιώργου Μπαμπίλη, από Βυτίνα.