Ο Δήμαρχος Γορτυνίας στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ph)

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας συμμετείχε στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τίτλο:

«Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους/τις Αιρετούς/ές
και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δεξιότητες).
Η ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:
Συμμετείχα στην πολύ ωφέλιμη επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τίτλο:
«Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους/τις Αιρετούς/ές
και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δεξιότητες)
Σκοπός της ημερίδας είναι να εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο επιμόρφωσης για τους αιρετούς των ΟΤΑ Α’ βαθμού μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων. Ειδικότερα, επιδιώκεται η τεκμηριωμένη ενημέρωσή τους σχετικά με τα βασικά θεματικά αντικείμενα εξειδίκευσης που αναδύθηκαν μετά από έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών μέσω ερωτηματολογίου που διεξήγαγε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.
Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των αρμοδιοτήτων τους για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και πολύπλευρων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής.
Ευστάθιος Κούλης