Ο Ε. Κούλης στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021 – 2027

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης συμμετείχε ως μέλος στην πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) 2021-2027, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 2022. Στόχος του ΔΑΜ είναι η δίκαιη αναπτυξιακά μετάβαση και η αναπροσαρμογή του οικονομικού μοντέλου των περιοχών που επηρεάζονται από την μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή, ανάμεσά τους και ο Δήμος Γορτυνίας. Με απώτερο στόχο να καταστεί η οικονομική δραστηριότητα της χώρας ενεργειακά ουδέτερη και φιλική προς το περιβάλλον. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, με αρμοδιότητα να ενεργοποιήσει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027, ενέκρινε κατά την πρώτη συνεδρίαση έντεκα δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 161,5 εκ. €, που αφορούν στις τρεις από τις έξι Προτεραιότητες του Προγράμματος – δράσεις από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθεί και ο Δήμος Γορτυνίας:

  • Ενίσχυση και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (40,8 εκ. €)
  • Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση (88,2 εκ. €)
  • Τεχνική Βοήθεια (32,5 εκ. €)

Την έναρξη των εργασιών της πρώτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης κήρυξε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ανακοίνωσε ότι έχει προωθηθεί η σύσταση των Εδαφικών Επιτροπών, με στόχο την διασφάλιση της συνεργασίας μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και της επαρκούς εκπροσώπησης όλων των τοπικών φορέων.

Με ευρεία σύνθεση η Επιτροπή Παρακολούθησης, απαρτίζεται από εκπρόσωπους των φορέων πολιτικής, συντονισμού και πιστοποίησης από τα αρμόδια υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των οποίων οι Περιφερειάρχες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας κ.κ. Παναγιώτης Νίκας και Γεώργιος Κασαπίδης, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Δήμαρχοι των ωφελούμενων Δήμων, οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων κ.α.