Οχι ανεμογεννήτριες στην καρδιά του Μαινάλου

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ.
1.087 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.!
ΣΤΟΝ ΦΑΛΑΝΘΟ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΠΟΒΙΣΙΟΥ.
“Συμμετέχουμε στην Αίτηση Αναθεώρησης (ενδικοφανή προσφυγή) ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για την ακύρωση της Απόφασης Τροποποίησης της Βεβαίωσης Παραγωγού του πρώτου ΑΣΠΗΕ που επιχειρείται να κατασκευαστεί στην καρδιά του Μαινάλου. Ο εν λόγω ΑΣΠΗΕ υπέβαλλε προς έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ύστερα από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις σειράς υπηρεσιών, αλλά και τις εκατοντάδες αρνητικές Απόψεις Συλλόγων, κατοίκων και φορέων, επανέρχεται με την ανωτέρω Απόφαση Τροποποίησης, προκειμένου να παρακάμψει τις εν λόγω αρνητικές γνωμοδοτήσεις – απόψεις. Για αυτό και πρέπει ήδη από τώρα να καταδείξουμε την σαφή αντίθεσή μας με όλες τις εκδοχές του έργου αυτού, που θα αποτελέσει (εάν και εφόσον υλοποιηθεί) συντριπτικό πλήγμα στην ιδιοσυστασία του Μαινάλου και “πρόδρομο” δεκάδων ακόμα ανεμογεννητριών στην περιοχή μας.”.
Στην παρούσα φάση δεν χρειάζονται πρακτικά ούτε υπογραφές, αρκεί μόνο ένα email το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15/1/2024
με το παραπάνω κείμενο και τα εξής στοιχεία :
για φυσικά πρόσωπα: α) ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας και
για νομικά πρόσωπα: α) πλήρη επωνυμία και β) διεύθυνση έδρας.
στο email. :
Την ενδικοφανή προσφυγή ετοιμάζει το εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του κ.Τρύφωνα Κόλλια και το κόστος της οικονομικής επιβάρυνσης της εν λόγω φάσης αναλαμβάνει, λόγω του επείγοντος του θέματος, εξ ολοκλήρου, η ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.