Οδ. Κωνσταντινόπουλος: Ερώτηση στη Βουλή για το θέμα της επίσπευσης ενστάσεων ΑΣΕΠ χιλιάδων εκπαιδευτικών

Επίσπευση Ενστάσεων ΑΣΕΠ χιλιάδων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κατέθεσε ερώτηση στους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών για την ταχεία εξέταση από το ΑΣΕΠ των ενστάσεων των εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 και πότε θα προχωρήσει η αναγκαία διασύνδεση του Ο.Π.ΣΥ.Δ. και του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων του ΑΣΕΠ.
Αφορμή για την ερώτηση που κατέθεσα ήταν οι διαμαρτυρίες και οι ενστάσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστοχίες του ισχύοντος συστήματος προσλήψεων και τη σχετική λειτουργία του Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων του ΑΣΕΠ.

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:     τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κ. Πιερρακάκη
                την Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκη Κεραμέως

ΘΕΜΑ: Θα εξασφαλιστεί η ταχεία εξέταση από το ΑΣΕΠ των ενστάσεων των εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 και πότε θα προχωρήσει η αναγκαία διασύνδεση του Ο.Π.ΣΥ.Δ. και του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων του ΑΣΕΠ;

Με την 508/1.9.2023 ερώτηση μας, με αφορμή τις διαμαρτυρίες χιλιάδων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των φορέων εκπροσώπησης τους για τα προβλήματα στη διενέργεια των διαγωνισμών 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ αντίστοιχα, τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα και ζητήματα σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος προσλήψεων και τη σχετική λειτουργία του Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων του ΑΣΕΠ.
Δυστυχώς το Υπουργείο Εσωτερικών δε δέησε να μας μεταφέρει την άποψη και τα σχετικά στοιχεία του ΑΣΕΠ ενώ η εκπρόθεσμη απάντηση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α περιορίστηκε στην αποτύπωση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας των διαδικασιών προσλήψεων εκπαιδευτικών. Στη συζήτηση της εν λόγω ερώτησης στις 5.10.2023 στη Βουλή η αρμόδια Υφυπουργός υπερασπίστηκε τις δικλείδες και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος προσλήψεων αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί στον ΑΣΕΠ και του ποσοστού που αποτελούν σε σχέση με το σύνολο των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για να αξιολογηθεί εν τέλει ποσοτικά αν κρίνονται δικαιολογημένα ως επαρκείς οι εφαρμοσθείσες δικλείδες των διαδικασιών και η επάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων.
Περαιτέρω η κ. Υφυπουργός παραδέχτηκε την αναγκαιότητα να καταστεί πιο φιλικό στον χρήστη του Ο.Π.ΣΥ.Δ. και να αυξηθεί η διασύνδεση του Ο.Π.ΣΥ.Δ. με το αντίστοιχο σύστημα του ΑΣΕΠ, ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένα η μετάπτωση δεδομένων, που αποτελεί πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1.             Αν τελικά αδυνατούν να φέρουν εις πέρας την καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών ανά προκήρυξη, όπως τους ζητήσαμε, μπορούν να μας επιβεβαιώσουν τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί έναντι του αριθμού την αιτήσεων ανά προκήρυξη για όλους τους διαγωνισμούς πρόσληψης εκπαιδευτικών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και έχουν υποστηριχτεί από το Ο.Π.ΣΥ.Δ.;
2.             Πόσες ενστάσεις των διαγωνισμών 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 έχουν εξεταστεί και απαντηθεί έως τώρα, πόσες εκκρεμούν και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της εξέτασης τους;
3.             Σκοπεύουν να συνδράμουν το ΑΣΕΠ ώστε να ολοκληρώσει τάχιστα τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και σκοπεύουν να αποκαταστήσουν αναδρομικά όσους υποψήφιους τελικά δικαιωθούν, ειδικά αν η εξέταση των ενστάσεων αποδειχτεί εξαιρετικά χρονοβόρα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στη συντριπτική πλειονότητα τους έχουν στηρίξει το εκπαιδευτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες θέσεις ακόμα και στα πιο ακριτικά μέρη της χώρας;
4.             Ποιες είναι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα τους για να προχωρήσει άμεσα η παραδεχθείσα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ανάγκη  να καταστεί το Ο.Π.ΣΥ.Δ. πιο φιλικό στον χρήστη του και να αυξηθεί η διασύνδεση του Ο.Π.ΣΥ.Δ. με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ, ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένα η μετάπτωση δεδομένων;