Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 4 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την διεξαγωγή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 185.000 ευρώ έργο βελτίωσης και συντήρησης της οδοποιίας προς την μονή Αγίων Αναργύρων.

Προέβη επίσης στην έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού -στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)- για το προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Ευρώτα.

Ακόμα, ενέκρινε το 2ο πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη α) ανάδοχου του προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργου αποκατάστασης της βατότητας οδών σε Χρυσοκελλαριά και Υάμεια, στην Δημοτική Ενότητα Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος και β) προσωρινού ανάδοχου στο προϋπολογισμού 74.400 ευρώ έργου βελτίωσης της εσωτερικής οδοποιίας στα Κρεμμύδια, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, επίσης.

Δ.Τ. Περιφέρειας