Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια προθηκών – λοιπού εκθεσιακού εξοπλισμού και άλλες συνοδευτικές υπηρεσίες για την επανέκθεση του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.

Ενέκρινε επίσης την 4η πρόσκληση της Π.Ε. Μεσσηνίας για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Ακόμα, η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο προϋπολογισμού 250.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης, κατά τμήματα, της επαρχιακής οδού Λεωνίδιο – Κοσμάς προς Παλαιοχώρι – Αγιο Βασίλειο, ενώ ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου του Αθλητικού Κέντρου στην Κυπαρίσσια, με προϋπολογισμό 255.973,65 ευρώ.

Τέλος, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε -μεταξύ άλλων- από την Επιτροπή το 1ο πρακτικό της δημοπρασίας -στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)- για το προϋπολογισμού 380.000 ευρώ έργο συντήρησης της επαρχιακής οδού 22 Αρεόπολη – Οίτυλο προς Καρδαμύλη.

Δ.Τ. Περιφέρειας