Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό 1 “αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του με προϋπολογισμό 1.835.200 ευρώ έργου αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ισόγεια προσθήκη κατ’ επέκταση, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων του εκκλησιαστικού γηροκομείου Κορίνθου “Το έργον του Αποστόλου Παύλου”.

Ακόμα, προέβη στην έγκριση των όρων διενέργειας της τρίτης πρόσκλησης της Π.Ε. Λακωνίας για την υποβολή προσφορών σχετικά με το έργο της μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας.

Η Επιτροπή, εξ άλλου, ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 189.739,84 ευρώ με τον ΦΠΑ, για την διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο, την ενδυνάμωση του υφιστάμενου δικτύου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών για την αναγνώριση των τοπικών αναγκών και τον σχεδιασμό δράσεων, την περιφερειακή έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης.

Τέλος, μεταξύ άλλων, από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε το πρακτικό του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης της σύμβασης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έργο προστασίας του παραθαλάσσιου δρόμου από την διάβρωση, στην περιοχή Ατσίγγανος του Παράλιου Αστρους.

Δ.Τ. Περιφέρειας