Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν τη Γορτυνία

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή της πράξης βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου της Περιφέρειας, με προτάσεις έργων συνολικού ύψους 23.875.000 ευρώ.

Η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης ένταξης στο πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub2 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας που είναι ενταγμένο στον Αξονα 4.6. “Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας”.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό (1) ‘αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής’ της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για το προϋπολογισμού 500.000 ευρώ έργο συντήρησης και σήμανσης (οριζόντιας και κάθετης) του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κορινθίας.

Ενέκρινε επίσης, το πρακτικό (2) ‘ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης’ της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο βελτίωσης και συντήρησης της επαρχιακής οδού Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι και συμβολές οδών).

Η Επιτροπή, εξ άλλου, ενέκρινε το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού – μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- του προϋπολογισμού 180.000 ευρώ έργου συντήρησης και αποκατάστασης του ναού Παναγίας της Κρισσάς στο Φοινίκι.

Προέβη, ακόμα, στην έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του προϋπολογισμού 1.200. 000 ευρώ έργου αποκατάστασης υποδομών και βελτίωσης ασφάλειας στην 7η επαρχιακή οδό και συγκεκριμένα στο τμήμα από το Διαβολίτσι προς τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα.

Εγκρίθηκαν, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή, οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργου αποκατάστασης υποδομών και βελτίωσης ασφάλειας στην 13η επαρχιακή οδό, στο τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ακόμα, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 350.000 ευρώ έργο συντήρησης και ασφαλτόστρωσης του δρόμου Παλούμπα – Παπαδά.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης προϋπολογισμού 250.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικισμού Μαγουλιάνων Γορτυνίας, με την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αρκαδίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ΤΑΠΤοΚ “Αρκαδία 2020” ΑΜΚΕ.