Οι εκδηλώσεις Συλλόγων της Γορτυνίας!

ekdiloseis

ekdiloseisΣτο τελευταίο φύλλο της εφημερίδος μας συγκεντρώσαμε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Συλλόγων της Γορτυνίας μας (Γενικές Συνελεύεσεις, πίττες, χορούς). Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες στο επόμενο φύλλο της εφ. «Γορτυνία»μηνός Μαρτίου.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκδηλώσεις από 7 Φεβρουαρίου και μετά:

*ΑΓΑΛΙΩΤΩΝ: Σάββατο 7 Μαρτίου, 5 μ.μ., κοπή πίτ­τας, στον ί­δι­ο χώ­ρο με πέ­ρυ­σι.

*ΑΓΙΑΝΝΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου, Γενική Συ­νέ­λευ­ση – αρ­χαι­ρε­σί­ες, κοπή πίτ­τας στο κα­τά­στη­μα  “Αλπεις­”, Παλ. Πα­τρών  Γερ­μα­νού 7, πλ. Κλαυθ­μώ­νος. 

*ΑΡΚΑΔΩΝ ΙΛΙΟΥ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου, 6:00μ.μ., αίθουσα Δημαρχείου Ιλίου.

*ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου το με­ση­μέ­ρι, χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα στο κέν­τρο   δι­α­σκε­δά­σε­ως    “Σει­ρή­νες­”, Δι­ον. Αρε­ο­πα­γί­του 5 – Πλά­κα. 

*ΒΑΧΛΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, αρχαιρεσίες στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 1).

*ΒΛΟΓΓΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15 Φε­βρου­α­ρί­ου, στο Πνευμ. Κέν­τρο Ι. Ν. Ευ­αγ­γε­λι­στρί­ας Πει­ραι­ώς, με­τά την Θ. Λει­τουρ­γί­α, κοπή πίτ­τας & αρ­χαι­ρε­σί­ες.

*ΒΥΔΙΑΚΙΤΩΝ: Κυριακή 25/1, κοπή πίττας στο Βυδιάκι και Σάββατο 31/1 χορός στο κέντρο “Voice”.

*ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15  Φε­βρου­α­ρί­ου, 11 το πρωί, στο ξε­νο­δο­χεί­ο “NOVUS”, Κα­ρό­λου  23, Πλ. Κα­ραϊ­σκά­κη, Πίτ­τα Αρχαι­ρε­σί­ες­

*ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Στρε­ζο­βι­νών) Κα­λα­βρύ­των: Κυ­ρι­α­κή 8  Φε­βρου­α­ρί­ου  το με­ση­μέ­ρι,  χο­ρός, κέν­τρο “Επαυ­λη Palace”, Δαφ­νί Χαϊ­δα­ρί­ου. 

*ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, χορός στην “Ταβέρνα του Ταλούμη” στο χωριό.

*ΖΩΝΗΣ: Σάβ­βα­το  21 Φε­βρου­α­ρί­ου, κοπή πιττας – χο­ρός στην αί­θου­σα του Συλ­λό­γου στ΄Αλώ­νι­α

*ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΤΩΝ  Γόρ­τυ­νος:  Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου, 11 το πρωί, κοπή  πίτ­τας στο Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο  “Με­λί­να Μερ­κού­ρη” Ιλί­ου ,  Αγί­ου Φα­νου­ρί­ου 99.

*ΚOKKINΟΡΡΑΧΙΤΩΝ: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, 18.00-21.00, κοπή πίττας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου

*ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΩΝ: Προς το τέλος του Φε­βρου­α­ρί­ου α­πο­κρι­ά­τι­κη εκ­δή­λω­ση με κο­πή πίτ­τας.  

*ΚΟΥΡΟΥΝΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15 Φε­βρου­α­ρί­ου  11 π.μ., κοπή  πίτ­τας στην αί­θου­σα της Πα­ναρ­κα­δι­κής   Τζωρ­τζ 9. Κυ­ρι­α­κή 15 Μαρ­τί­ου, Γ. Συ­νέ­λευ­ση – Αρχαι­ρε­σί­ες στον ί­δι­ο χώ­ρο. 

*ΛΑΓΚΑΔΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00 στο «Γαία Καφεποτείον» (Στρατηγού Παπάγου 20, Άγιος Δημήτριος)

*ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΤΩΝ: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, 11 π.μ.  Σχολές Σταυράκου

*ΛΙΟΔΩΡΑ: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 11:30 κοπή πίττας, στο Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης (Εθνικής Αντιστάσεως 6, ένα στενό πάνω από το Δημαρχείο)

*ΛΟΥΤΡΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου , 11 π.μ. κοπή πίτ­τας, ξε­νο­δο­χεί­ο “Τι­τά­νι­α” 

*ΛΥΚΟΥΡΕΣΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15 Φε­βρου­α­ρί­ου 11 π.μ.μ, κοπή πίτ­τας, τα­βέρ­να  “Συν­τρι­βά­νι” πλ. Μπουρ­να­ζί­ου 

*ΛΥΣΣΑΡΕΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 1 Φε­βρου­α­ρί­ου  2015, ώ­ρα 6 μ.μ., κοπή πίτ­τας – πο­λι­τι­στι­κό κέν­τρο  Ιλί­ου, Αγ. Φα­νου­ρί­ου 59.

*ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου  2015, πρωί, κοπή πίτ­τας

*ΜΑΡΚΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  8 Φε­βρου­α­ρί­ου,  6 το α­πό­γευ­μα, κοπή πίτ­τας, Με­ρό­πει­ο Ίδρυ­μα (Δι­ον. Αρε­ο­πα­γί­του)

*ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου, 11 π.μ., κοπή πίτ­τας – Πνευμ. Κέν­τρο  Αγ. Αναρ­γύ­ρων.

*ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8/2 στο χω­ρι­ό

*ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 8 Φεβρουαρίου, 11 π.μ. μνημόσυνο Θ. Κολοκοτρώνη,  Σάβ­βα­το 28 Φε­βρου­α­ρί­ου, 5 το  α­πό­γευ­μα στην αί­θου­σά της, κο­πή πίτ­τας 

*ΠΑΛΑΜΑΡΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου,  12 με­ση­μέ­ρι, πίτ­τα – συ­νε­στί­α­ση  τα­βέρ­να  “Χρυ­σό Πέ­ταλ­λο”,  Λε­ωφ. Πάρ­νη­θος   Αχαρ­νές.

*ΠΑΝΑΓΙΤΣΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου, 11 π.μ., κοπή πίτ­τας στο ξε­νο­δο­χεί­ο  “ GOLDEN CΙΤY”  ο­δός Μάρ­νη. 

*ΠΙΣΙΜΙΣΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου, 10.30 π.μ., αί­θου­σα Ι. Να­ού Αγί­ου Ιω­αν. Βου­λι­αγ­μέ­νης.

*ΠΡΑΣΙΝΙΩΤΩΝ  “Αγι­ος Κων/νος­”: Κυ­ρι­α­κή 8 Φε­βρου­α­ρί­ου , 11 π.μ. κοπή πίτ­τας – βρα­βεύ­σεις , Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Γορ­τυ­νί­ων, Πει­ραι­ώς 1. 

*ΠΡΑΣΙΝΙΩΤΩΝ  “Η Ανα­γέν­νη­ση”:  Κυ­ρι­α­κή  1η Μαρ­τί­ου , 11 π.μ.  κοπή πίτ­τας, αί­θου­σα  Πα­ναρ­κα­δι­κής , Τζωρ­τζ 9. 

*ΡΑΔΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15 Φε­βρου­α­ρί­ου 11 π.μ., κοπή πίτ­τας στο Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Γορ­τυ­νί­ων, Πει­ραι­ώς 1. 

*ΡΑΧΙΩΤΩΝ: Σάβ­βα­το 31 Ια­νου­α­ρί­ου, 6 μ.μ. στο χω­ρι­ό. Στην Αθή­να κοπή πίτ­τας – χο­ρός τέ­λος Φε­βρου­α­ρί­ου. 

*ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  1 Φε­βρου­α­ρί­ου, 11 π.μ., κοπή  πίτ­τας,  ξε­νοδ. “ΟΣΚΑΡ” – Σταθ­μός Λα­ρί­σης. 

*ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΩΝ Ηραί­ας: Κυ­ρι­α­κή  1η Φε­βρου­α­ρί­ου , 10.30 π.μ., κοπή πίτ­τας στο Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο  “Με­λί­να Μερ­κού­ρη” Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99, Ιλι­ον. 

*ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, 13:30, χοροεσπερίδα στο στέκι “ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ” (Επτανήσου 9 και Άνδρου, Κυψέλη), Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11 π.μ. πίττα στα γραφεία και Κυριακή συγγκέντρωση νεολαίας στο κέντρο διασκέδασης “Acro Club”, Ιερά Οδός 7-11

*ΤΟΥΘΟΑΤΩΝ: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου,  11 π.μ., πίτ­τα – Γ. Συ­νέ­λευ­ση, πο­λι­τι­στι­κό  κέν­τρο Ιλί­ου “Με­λί­να Μερ­κού­ρη”, Αγ. Φα­νου­ρί­ου  99. 

*ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ:  Κυ­ρι­α­κή  18 Ια­νου­α­ρί­ου, ξε­νο­δο­χεί­ο  “Κά­ρα­βελ­” κο­πή πίτ­τας. 

*ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΚΑΠΕΛΙΤΣΑΣ: Τσι­κνο­πέμ­πτη 12 Φε­βρου­α­ρί­ου στο χω­ρι­ό με κο­πή πίτ­τας­. Σάββατο 21/1 ανάβραση χοιρινού

*ΤΡΟΠΑΙΑΤΩΝ:   Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 5:00 μ.μ. στο Café Restaurant «Pulitzer”, Βασ.Σοφίας & Βεντήρη 5, δίπλα στο Hilton.

*ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15 Φε­βρου­α­ρί­ου  11 μ.μ.  Αρχαι­ρε­σί­ες, -πίτ­τα, ΚΥΒΕ Πε­ρι­στε­ρί­ου.  

*ΧΩΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ: Σάβ­βα­το 21 Φε­βρου­α­ρί­ου, Γι­ορ­τή Τσι­γα­ρί­δας­- α­πο­κρι­ά­τι­κο γλέν­τι. 

*ΨΑΡΑΙΩΝ Ηραί­ας:  Κυ­ρι­α­κή 8  Φε­βρου­α­ρί­ου, με­ση­μέ­ρι, χο­ρός, τα­βέρ­να  “Το Χρυ­σό Ελά­φι”, 20 χλμ.   Λε­ωφ. Πάρ­νη­θος.