Οι Προγραμματικές Δεσμεύσεις του Κώστα Μιχόπουλου

ΝΕΑ ΑΡΧΗ -Δημοτική Παράταξη Μεγαλόπολης
• Αλλαγή-διαφοροποίηση μοντέλου ανάπτυξης του Δήμου κατόπιν επιστημονικής μελέτης.
• Ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ στο Ψαθί και επέκτασή της στον γειτνιάζοντα χώρο 700 στρεμμάτων, καθώς και στην εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στη θέση Λεύκτρο.
• Προσέλκυση επενδύσεων που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας.
• Δημιουργία Γραφείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας – Ενημέρωσης επιχειρήσεων, ανέργων και ενδιαφερομένων πολιτών για προγράμματα ενίσχυσης (ΕΣΠΑ, LEADER κ.λπ.), σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων.
• Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης των τομέων του Τουρισμού – Πολιτισμού – Αγροδιατροφής – Κτηνοτροφίας και της διασύνδεσής των.
• Μείωση τιμών ζωνών ακινήτων με αποτέλεσμα τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων και τελών.
• Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, αλλά και του ανθρωπίνου δυναμικού που είναι διατεθειμένο να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάταξης του Δήμου μας.
• Ενίσχυση των παραγωγών καλλιέργειας πατάτας στον κάμπο του Νεοχωρίου και γενικά στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία).
• Θεσμοθέτηση Ετήσιας Έκθεσης στην περιοχή, όπου θα εκτίθενται τοπικά προιόντα από όλη την περιοχή του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.