Οι συνδυασμοί για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Οι συνδυασμοί υποψηφίων  που ανακηρύχθηκαν για τον Δήμο Γορτυνίας και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ