Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τσιμεντόδρομου στην Τ.Κ. Ελληνικού Γορτυνίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριου Μπαρούτσα,
ο Δήμος Γορτυνίας προχώρησε στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Κοινότητα Ελληνικού της Δημοτικής Ενότητας Τρικολώνων, στον δρόμο που οδηγεί στην δεξαμενή και τον Άγιο Αθανάσιο.
Αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για την βελτίωση της κατάστασης σε όλα τα χωριά του Δήμου μας.