Οριστικός μειοδότης για τις εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του δρόμου Βλόγγος – Αράχωβα

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας για το 2024.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2024, διαμορφώνεται ως εξής προβλέπει έσοδα 265.247.007,40 ευρώ, έξοδα 329.260.969,36 ευρώ ενώ το έλλειμμα των 64.013.961,96 ευρώ που προκύπτει καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο του φετινού οικονομικού έτους (2023).

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2024 αναλύει τα έσοδα – έξοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

– Π.Ε. Αρκαδίας: έσοδα 218.235.363,39 ευρώ, έξοδα 242.403.862,68 ευρώ, έλλειμμα 24.168.499,29 ευρώ (καλυπτόμενο από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2023)

– Π.Ε. Κορινθίας: έσοδα 12.383.307 ευρώ, έξοδα 20.243.289,34 ευρώ, έλλειμμα 7.859.982,34 ευρώ (καλυπτόμενο από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2023)

– Π.Ε. Αργολίδας: έσοδα 11.226.375 ευρώ, έξοδα 21.067.102,05 ευρώ, έλλειμμα 9.840.727,05 ευρώ (καλυπτόμενο από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικ. Έτους 2023)

– Π.Ε. Λακωνίας: έσοδα 9.968.510 ευρώ, έξοδα 21.049.394,47 ευρώ, έλλειμμα 11.080.884,47 ευρώ (καλυπτόμενο από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικ. Έτους 2023)

– Π.Ε. Μεσσηνίας: έσοδα 13.433.452,01 ευρώ, έξοδα 24.497.320,82 ευρώ, έλλειμμα 11.063.868,81 ευρώ (καλυπτόμενο από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2023).

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη σημερινή της συνεδρίαση, εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την δημοπράτηση αρδευτικού έργου στο δυτικό Ξυλόκαστρο, προϋπολογισμού 2.166.000 ευρώ. Ακόμα, προέβη στη έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ έργο εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Φενεού, μέσω του εκσυγχρονισμού του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος α) ηλεκτρονικής υδροληψίας με κάρτα, β) τηλε-ελέγχου και γ) ελέγχου διαρροών.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της προκήρυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας με αντικείμενο την χορήγηση 41 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και 12 θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές, σε Λαϊκές Αγορές του Δήμου Τριφυλίας.

Προέβη επίσης στην έγκριση της δημοπράτησης του προϋπολογισμού 150.000 ευρώ έργου βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο της περιοχής Μάλης, στον Δήμο Τριφυλίας.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή προέβη σήμερα στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη για τις προϋπολογισμού 100.000 ευρώ εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του δρόμου Βλόγγος – Αράχωβα, στον Δήμο Γορτρυνίας.

Δ. Τ. Περιφέρειας