Παιδιά του Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Δημητσάνας ξενάγησαν σπουδαστές, καθηγητές και στελέχη του Υπ.Πολιτισμού!

Για μια ακόμη φορά τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Δημητσάνας ξενάγησαν στη Δημητσάνα, τους σπουδαστές, του καθηγητές και τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που συμμετέχουν στο 3ο Θερινό Σχολείο για τον Αγροτικό Χώρο ως Πολιτιστική Κληρονομιά.
Ο αφηγηματικός περίπατος με τίτλο ” Η Δημητσάνα με τα μάτια των παιδιών” που πραγματοποιείται από το 2018 είχε αυτή τη φορά ως θέμα, την κοινωνική ζωή της Δημητσάνας των αρχών του 20ού αιώνα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Φωτογραφικό Αρχείου του Μιχαλάκη Παναγόπουλου και παρουσιάζεται στις δύο Εκθέσεις των φωτογραφιών του, στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης και στο Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας.
Συγχαρητήρια στα παιδιά και στα στελέχη του ΠΙΟΠ που τα εκπαίδευσαν και σχεδίασαν τον περίπατο!
Κώστας Λάμπρου