Παιδικές δράσεις διοργανώνει το Σάββατο ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας

Ο δραστήριος Όμιλος Κυριών Βυτίνας συνεχίζει τις παιδικές δράσεις.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1/7/2023 στο Δασάκι της Βυτίνας
ώρα 11.00-13.00.
Παρακαλούμε τα παιδιά κάτω των 5 ετών να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα,
πληροφορίες 6936609798.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ