Παγγορτυνιακή: Ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών στην παράκαμψη Λαγκαδίων από Τεχνικό Σύμβουλο

Στα πλαίσια ενεργειών της η Παγγορτυνιακή Ένωση με σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη  Διεύθυνση Οδικών Υποδομών ζήτησε να ενημερωθεί για την εξέλιξη των ερευνών και μελετών για την παράκαμψη Λαγκαδιών. Η απαντητική επιστολή αναφέρει:

α)Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε  και στις 15-12-2022 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών υποδομών στην εκπόνηση συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών στα πλαίσια των διαδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου- Παράκαμψη ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ».

β) Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί όλες οι εργασίες υπαίθρου.

γ)Έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί  στην υπηρεσία όλες οι εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των γεωτρήσεων.

δ)Στην παρούσα φάση εκπονούνται οι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων και η αναθεώρηση-συμπλήρωση των γεωτεχνικών μελετών θεμελίωσης των προβλεπόμενων εννέα (9) μεγάλων γεφυρών, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-09-2023.

ε)Θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η έγκριση της αξιολόγησης και των μελετών θεμελίωσης και τέλος η παραλαβή της σύμβασης.

Εκ του ΔΣ

(Φωτό: Γ. Δασκαλόπουλος)