Πανηγύρι στη Ζάτουνα το Σάββατο 13 Αυγούστου

Πανηγύρι στη Ζάτουνα το Σάββατο 13 Αυγούστου με δημοτική και λαϊκή ορχήστρα.